Technologie2023-03-06T20:19:26+01:00

Pomagamy
z ENERGIĄ!

Technologie

Pomagamy
z ENERGIĄ!

Technologie

Technologie 
i innowacyjne rozwiązania 

Dążąc do bycia liderem transformacji energetycznej, dbamy o kompleksowość oferowanych rozwiązań technologicznych, jak i ich innowacyjność. W celu zaoferowania w Programie Transformacji Energetycznej najbardziej optymalnych rozwiązań, skupiamy się na doborze i powiązaniu technologii, w taki sposób, aby ich wdrożenie pozwalało osiągnąć najbardziej optymalną efektywność energetyczną, wpływając nie tylko na obniżenie, kosztów zakupu energii pierwotnej, ale także w ujęciu globalnym, na obniżenie śladu węglowego, jak i redukcję zużycia paliw kopalnych w miksie energetycznym (energy mix).
Mając na względzie najwyższy poziom oferty, kładziemy duży nacisk na budowanie długotrwałych relacji z kontrahentami, będącymi producentami technologii wykorzystywanych w programach wdrażanych przez naszą Spółkę.
Długoletnie umowy w połączeniu z własnym zapleczem produkcyjnym, pozwalają nam na zaoferowanie kompleksowych rozwiązań.
Wybierając Enervigo w drodze do przekształcenia gospodarki energetycznej w organizacji, zyskujesz nie tylko bezpieczeństwo energetyczne oraz korzyści finansowe, ale przede wszystkim, partnera służącego merytorycznym wsparciem, na każdym etapie transformacji.

Kogeneracja

Nieprzerwanie od kilkunastu lat współpracujemy z czołowymi producentami zespołów silnikowych, do których należą (w zależności od wymaganej mocy elektrycznej) – CAT oraz MAN. Dzięki owocnej kooperacji oferujemy moduły kogeneracyjne zbudowane z najlepszych światowych komponentów.
Naszą linię produkcyjną opuszczają kompletne moduły prądotwórcze w zabudowie wyciszonej do pomieszczeń lub w zabudowie kontenerowej.

Fotowoltaika
i magazyny energii

Agregaty
absorpcyjne

Agregaty absorpcyjne znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie występuje nadwyżka ciepła odpadowego lub technologicznego oraz wszędzie tam, gdzie istnieją niedobory energii elektrycznej. W przypadku agregatu absorpcyjnego źródłem energii do produkcji chłodu jest wysokotemperaturowa energia cieplna. Energia elektryczna jest zużywana w bardzo niewielkim stopniu głównie do pracy pomp i elektroniki. Produktem jest chłód oraz niskotemperaturowe (temp. ok 28-33) ciepło, które można wykorzystać do procesów technologicznych np. wstępny podgrzew materiału wsadowego, podgrzewanie wody basenowej, wstępne podgrzewanie zimnej wody do produkcji c.w.u.
Do najczęstszych obszarów zastosowań systemów absorpcyjnych należą energociepłownictwo, przemysł metalurgiczny, górnictwo, zakłady i instalacje wykorzystujące energię odnawialną (np. biogazownie) oraz wszystkie instalacje chłodnicze pracujące w miejscach o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej.
W naszej ofercie posiadamy o standardowych parametrach pracy wody lodowej, jak i unikatowe rozwiązania pozwalające osiągnąć parametr wody lodowej do -5°C.

Przemysłowe
pompy ciepła

Pompy ciepła to rozwiązania z sukcesem stosowane od lat zwłaszcza w krajach skandynawskich. Najczęstsze zastosowani znajdują w ciepłownictwie, jednak z powodzeniem mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest . Pompy ciepła, czy to absorpcyjne czy sprężarkowe, wykorzystuję tę samą zależność – dzięki wykonaniu dodatkowej pracy są w stanie transportować ciepło z otoczenia z ośrodka o niższej temperaturze (dolne źródło), do ośrodka o wyższej temperaturze (górne źródło).
Energia napędowa jest zwykle dostarczana poprzez parę wodną, przegrzaną wodę, spaliny oraz poprzez bezpośrednie spalanie gazu w maszynie.
Absorpcyjne pompy ciepła
Sprężarkowe pompy ciepła to najbardziej popularny typ tych urządzeń. Wykorzystują one energię elektryczną, która zasila sprężarkę wymuszającą przepływ czynnika w układzie urządzenia.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Układy ORC

Układy ORC wykorzystujące organiczny obieg Rankine’a (z ang. organic rankine cycle) pozwalają na konwersję nisko- i średniotemperaturowych źródeł ciepła (86°C i więcej) na energię elektryczną. Całość cyklu odbywa się w bezemisyjnej, zamkniętej pętli.
Układy ORC idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie ciepło odpadowe nie znajduje innego zastosowania (np. zasilenie agregatu absorpcyjnego) lub występuje jego znaczna nadwyżka.

Inteligentny System
Zarządzania Energią

Długoletnia współpraca z sektorem przedsiębiorstw oraz szeroko pojętej energetyki, zmotywował nas do rozwoju własnego działu R&D. Wynik ostatnich prac to Inteligentny System Zarządzania Energia – ISZE® , który reaguje na rzeczywiste zapotrzebowanie na energię (elektryczną, ciepło i chłód).
Nasze innowatorskie rozwiązanie, uczy się profilu zużycia mediów energetycznych, dzięki czemu umożliwia efektywne zarządzanie źródłami wytwórczymi oraz magazynami energii, zapewniając optymalizację kosztową mediów energetycznych.

Agregaty do zasilania
awaryjnego

Problemy związane z przerwami w dostawach prądu i uszkodzeniami sieci energetycznych, mogą wpłynąć na pojawienie się zagrożenia dla operacyjności wielu przedsiębiorstw, jak i obiektów użyteczności publicznej. Są to szczególnie wrażliwe obszary nie tylko dla stabilności prowadzonego biznesu, ale w dużej mierze także, dla społeczności lokalnych, gdzie utrata operacyjności jednostki lub placówki i stabilnego źródła zasilania w sytuacji kryzysowej może wiązać się z ogromnymi problemami dla wielu ludzi.
W naszej ofercie posiadamy jednostki w obudowie, bez obudowy lub w zabudowie kontenerowej. Dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu możemy zaoferować rozwiązanie na specjalne życzenie.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności