Dofinansowania

MIELEC DIESEL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pt.

„Nowa technologia ECO VAPOR CHP”

Firma Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. uzyskała dotację przy wsparciu Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, gdzie jednostką organizującą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Tytuł projektu:„Nowa technologia ECO VAPOR CHP”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek międzynarodowy grupy produktów nowej generacji w postaci instalacji ECO VAPOR CHP w oparciu o opracowaną we własnym projekcie B+R technologię.

Planowane efekty: Projekt polega na budowie zakładu oraz zakupie maszyn niezbędnych do wdrożenia opracowanej technologii i wytwarzania nowych produktów. Całkowity koszt realizacji projektu: 9 138 550,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 998 461,00 zł

 

Firma Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu SOKÓŁ, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności na realizację projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”.

Kwota przyznanego wsparcia: 820 189,00 zł
Całkowity koszt projektu: 1 151 206,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w ramach fazy B+R (prace badawczo-rozwojowe) programu priorytetowego Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Umowę w sprawie dotacji podpisali w Warszawie Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta oraz Prezes Zarządu Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. – Piotr Andrusiewicz i Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Kapinos.

W założeniach projektu przewidziano budowę instalacji wytwarzania i zarządzania mocą, która będzie reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie użytkownika na energię elektryczną i cieplną. Jedną z funkcji pracy urządzenia ma być tworzenie indywidualnych profili zużycia mediów energetycznych przez odbiorców. Oprogramowanie własnego, wysokosprawnego źródła energii elektrycznej i ciepła (wykorzystując układy akumulacji) pozwoli na optymalne wykorzystanie energii, zarówno od strony efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Połączenie instalacji dostarczającej energię z innowacyjnym systemem zarządzania ograniczy zatem ryzyko nieefektywnego korzystania z energii w ciągu całej doby.

Warto nadmienić, że obecnie dostępne są na rynku różne instalacje kogeneracyjne, które pozwalają na akumulację energii. Dofinansowany projekt firmy Mielec Diesel Gaz umożliwi agregację tych urządzeń w jednej instalacji, która będzie nadzorowana przez system optymalizujący ich pracę pod kątem zużycia przez odbiorcę energii elektrycznej i ciepła. Jest to rozwiązanie nowatorskie nie tylko w polskich warunkach. Dzięki niemu odbiorcy w bardziej świadomy sposób będą mogli planować pracę własnego źródła, osiągając najwyższą efektywnością energetyczną bez konieczności zatrudniania specjalistycznych służb energetycznych.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności