Przejdź do treści
O AUDYCIE

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny nie jest tylko wymogiem ustawowym – to przede wszystkim biznesowa konieczność, umożliwiająca poprawę efektywności energetycznej i znalezienie obszarów oszczędności. Z nami odkryjesz, że istnieją pola i technologie, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy efektywności Twojego przedsiębiorstwa.

Dokonujemy oceny stanu Twoich instalacji i urządzeń, identyfikując sposoby ich wykorzystania energii oraz proponując rozwiązania, które przyczynią się do uzyskania oszczędności.

Nasze działania są w pełni zgodne z koncepcjami Zielonego Ładu i Zrównoważonego Rozwoju. Oferujemy indywidualne zalecenia dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż, wiedząc, że nawet najlepsze pomysły nie przyniosą oszczędności bez ich praktycznego wdrożenia.

CO ZYSKUJESZ?

Co zyskuje przedsiębiorstwo korzystając z tej usługi?

Przeprowadzenie audytu to tylko początek drogi. Realne oszczędności wynikają z wykonania zaleceń wynikających z audytu. Dlatego oprócz przeprowadzenia diagnozy, oferujemy wsparcie na kolejnych etapach transformacji energetycznej. Współpracujemy z Tobą, proponując odpowiednie możliwości inwestycyjne i asystując w procesie inwestycyjnym, aby osiągnąć jak największe oszczędności. To wszystko pozwala nam na osiągnięcie długoterminowych celów: oszczędność energii, redukcję emisji oraz wyższą rentowność produkcji.

CO ZYSKUJESZ?

Partnerstwo na drodze do dekarbonizacji swojego przedsiębiorstwa

Jako nasz klient zyskujesz partnerstwo na drodze do dekarbonizacji swojego przedsiębiorstwa, skupione na dostosowaniu rekomendacji do potrzeb i możliwości Twojej firmy. Dodatkowo, udzielamy wsparcia w kwestii rozważenia wszystkich aspektów związanych z inwestycją, takich jak zakres, wpływ na organizację, ryzyka prawne i administracyjne, wpływ na środowisko czy harmonogram realizacji.

Nasza wiedza analityczna pozwala nam na codzienne rozwiązywanie zagadnień, takich jak pomiary i bilanse zużycia mediów, analiza popytu i podaży na media, ustalenie możliwych do realizacji wariantów inwestycji czy określenie możliwych źródeł finansowania.

Czy jesteś gotowy na przyszłość energetyki? My pomożemy Ci na nią przygotować.

PROCES AUDYTU

Jak wygląda proces?

Kolejne procesy
01

Inicjalne spotkanie i diagnoza potrzeb

Podczas pierwszego spotkania zapoznamy się z Twoją firmą i dokładnie omówimy Twoje potrzeby i oczekiwania. Zrozumiemy charakter Twojego biznesu i zidentyfikujemy potencjalne obszary, które mogą wymagać uwagi w kontekście efektywności energetycznej.

02

Audyt energetyczny i analiza

Następnie przeprowadzimy szczegółowy audyt energetyczny, korzystając z naszych zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, takich jak kamery termowizyjne, analizatory spalin, termoanemometry, przepływomierze czy analizatory energii elektrycznej. Będziemy badali i oceniali stan instalacji i urządzeń, definiując, jak i w jaki sposób wykorzystują energię.

03

Opracowanie zaleceń

Na podstawie wyników audytu, opracujemy indywidualne zalecenia i plan działań. Zdefiniujemy, które rozwiązania przyczynią się do uzyskania oszczędności energii, a także wskażemy potencjalne źródła finansowania.

04

Prezentacja wyników i omówienie planu działań

Po opracowaniu zaleceń i planu działań, zaprezentujemy Ci nasze wnioski i propozycje. Omówimy wszelkie kwestie, które mogą mieć wpływ na realizację zaleceń, takie jak ryzyka prawne i administracyjne, wpływ na organizację czy harmonogram realizacji.

05

Wsparcie w realizacji

Oferujemy dalszą współpracę polegającą na wsparciu merytorycznym w celu uzyskania jak najwyższych oszczędności. Pomagamy w procesie inwestycyjnym, zarówno w zakresie finansowania także w modelu „technology as a service”, jak i realizacji projektów.

06

Monitorowanie i analiza postępów

Po wdrożeniu rekomendacji, monitorujemy i analizujemy postępy w realizacji planu działań. W razie potrzeby dostosowujemy strategię, aby osiągnąć jak największe oszczędności.

07

Raportowanie i przegląd

Na zakończenie procesu przygotowujemy szczegółowy raport, zawierający wyniki naszej współpracy, osiągnięte oszczędności oraz rekomendacje na przyszłość. Regularnie przeprowadzamy również przeglądy, aby upewnić się, że Twoje przedsiębiorstwo jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów energetycznych

08

Tak dbamy o pomoc w transformacji energetycznej

Nasz cel to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale przede wszystkim pomoc w transformacji energetycznej Twojego biznesu. Chcemy, abyś odczuwał korzyści zarówno w aspekcie finansowym, jak i ekologicznym, zgodnie z koncepcją Zielonego Ładu oraz Zrównoważonego Rozwoju.

This site is registered on wpml.org as a development site.