Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 11/BGK/2020  na zadanie:

Kompletne wyposażenie warsztatu elektrycznego”

W związku z realizacją projektu pt.  „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 11/BGK/2020 wraz z załącznikami.

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-07-17

Wybór oferty:
Informacja o wyborze wyniku postępowania.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-06-29

Zapytanie ofertowe 11-BGK-2020 – Kompletne wyposażenie warsztatu elektrycznego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Załącznik nr 6 – Regały – rysunek

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 7B/BGK/2020  na:

Dostawę wyposażenia serwisu mobilnego”

W związku z realizacją projektu pt.  „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 7B/BGK/2020 wraz z załącznikami.

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-07-17

Wybór oferty:
Informacja o wyborze wyniku postępowania.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-06-18

Zapytanie ofertowe 7B-BGK-2020 – Dostawa wyposażenia serwisu mobilnego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 10/BGK/2020  na zadanie:

„Kompletne wyposażenie warsztatu mechanicznego”

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 10/BGK/2020 wraz z załącznikami.

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-06-18

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 9 czerwca 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-06-01

Zapytanie ofertowe 10-BGK-2020 – Kompletne wyposażenie warsztatu mechanicznego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Załącznik nr 6 – Regały – rysunek

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 9/BGK/2020  na zadanie:

„Kompletne gniazdo spawalnicze z magazynem odkładczym”

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 9/BGK/2020 wraz z załącznikami.

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-06-23

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty.pdf

⚠ UWAGA:🕘 2020-05-28

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 28.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 28.05.2020.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 4  czerwca 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-05-27

Zapytanie ofertowe 9-BGK-2020 – Kompletne gniazdo spawalnicze z magazynem odkładczym

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Załącznik nr 6 – Regały paletowe – rysunek

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 7A/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa samochodów serwisowych wraz z zabudową”

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 7A/BGK/2020 wraz z załącznikami.

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-06-05

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty.pdf

⚠ UWAGA:🕘 2020-05-21

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 20.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania cz. 3 – 21.05.2020.pdf

Dodatkowo w związku z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza aktualizację załączników 4 i 5 do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna — aktualizacja 21.05.2020.pdf

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne — aktualizacja 21.05.2020.doc

⚠ UWAGA:🕘 2020-05-19

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 18.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania cz. 2 – 19.05.2020.pdf

⚠ UWAGA:🕘 2020-05-18

Zamawiający wprowadza korektę do zapytania ofertowego numer 7a/BGK/2020, tym samym następuje zmiana terminu składania ofert na dzień 25.05.2020 r.

Korekta nr 1 do Zapytania ofertowe 7a-BGK-2020 – 18-05-2020.pdf

⚠ UWAGA:🕘 2020-05-18

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 16.05.2020r.

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 18.05.2020.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-05-11

Zapytanie ofertowe 7A-BGK-2020 – Dostawa samochodów serwisowych wraz z zabudową

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Załącznik nr 6 – Zabudowa samochodu dużego nr 1 – wizualizacje

Załącznik nr 7 – Zabudowa samochodu małego nr 2 – wizualizacje

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 8/BGK/2020 na zadanie:

„Nożyce gilotynowe”

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 8/BGK/2020 wraz z załącznikami.

⚠ UWAGA:🕘 2020-04-28

Zamawiający postanawia zmienić termin składania ofert na dzień 05.05.2020r.

Zmiana terminu składania ofert.pdf

⚠ UWAGA:🕘 2020-04-28
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 24.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 28.04.2020.pdf

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-04-23

Zapytanie ofertowe 8-BGK-2020 – nożyce gilotynowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-05-14

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty.pdf

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe nr 7/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa serwisu mobilnego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 7/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-04-16

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 15.04.2020 r

Odpowiedzi na pytania cz. 2 – 16.04.2020

⚠ UWAGA:🕘 2020-04-15

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 14.04.2020 r

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 15.04.2020

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-04-09

Zapytanie ofertowe 7-BGK-2020 – serwis mobilny

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

Załącznik nr 6 – Zabudowa samochodu dużego – nr 1 – wizualizacje

Załącznik nr 7 – Zabudowa samochodu małego – nr 2 – wizualizacje

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘2020-04-23

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania:  zakończone

Zapytanie ofertowe nr 6a/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa maszyny do cięcia wełny”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 6a/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-04-01

Zapytanie ofertowe 6a-BGK-2020 – Maszyna do cięcia wełny

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-04-20

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 3b/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa wózka widłowego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3b/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 kwietnia 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-03-27

Zapytanie ofertowe 3b/BGK/2020 – wózek widłowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-04-17

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 6/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa maszyny do cięcia wełny”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 6/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-03-03

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający zamieszcza informację o wystąpieniu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym numer 6/BGK/2020 – zgodnie z załącznikiem. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Korekta nr 2 do zapytania ofertowego – 03.03.2020

⚠ UWAGA:🕘 2020-03-02

Zamawiający wprowadza korektę do zapytania ofertowego numer 6/BGK/2020, tym samym następuje zmiana terminu składania ofert na dzień 12.03.2020 r.

Zamawiający poniżej załącza informację na temat wprowadzonych zmian oraz zaktualizowane, obowiązujące załączniki do postępowania:

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego – 02.03.2020

Zapytanie ofertowe 6-BGK-2019 – zaciążnica – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne – aktualizacja 02.03.2020

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-02-26

Zapytanie ofertowe 6-BGK-2020 – Maszyna do cięcia wełny

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-03-19

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 5/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa zaciążnicy”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 5/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-03-03

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający zamieszcza informację o wystąpieniu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym numer 5/BGK/2020 – zgodnie z załącznikiem. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Korekta nr 2 do zapytania ofertowego – 03.03.2020

⚠ UWAGA:🕘 2020-03-02

Zamawiający wprowadza korektę do zapytania ofertowego numer 5/BGK/2020, tym samym następuje zmiana terminu składania ofert na dzień 13.03.2020 r.

Zamawiający poniżej załącza informację na temat wprowadzonych zmian oraz zaktualizowane, obowiązujące załączniki do postępowania:

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego – 02.03.2020

Zapytanie ofertowe 5-BGK-2019 – zaciążnica – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne – aktualizacja 02.03.2020

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-02-27

Zapytanie ofertowe 5/BGK/2020 – zaciążnica

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-03-20

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 4a/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa gniazda obróbczego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 4a/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-03-03

Zapytanie ofertowe 4a-BGK-2020 – gniazdo obróbcze

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-03-17

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 4/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa gniazda obróbczego (tokarka, wiertarko frezarka, piła taśmowa)”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 4/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 r.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 4-BGK-2020 – gniazdo obróbcze

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-03-03

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 3a/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa wózka widłowego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3a/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-03-05

W dniu 05.03.2020 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania:
Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 05.03.2020

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:🕘 2020-03-03

Zapytanie ofertowe 3a/BGK/2020 – wózek widłowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:🕘 2020-03-24

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 3/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa wózka widłowego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-02-19

Zamawiający w dn. 19.02.2020r. zamieszcza odpowiedzi na pytania cz. 1:

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 19.02.2020.pdf

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 3/BGK/2020 – wózek widłowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 2b/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej ”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2020 r.

⚠ UWAGA:🕘 2020-01-07

W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego:

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 07.01.2020.pdf

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2a-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

🚩 WYNIK POSTĘPOWANIA:

Wybór oferty: Informacja o wyborze oferty.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 2a/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 2a/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2019 r.

W ramach wyjaśnień dodatkowo zamieszczamy pismo informujące o zmianie nazwy Spółki.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2a-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

Informacja o zmianie nazwy spółki

❗ UWAGA ❗

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 1 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki:

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 21.11.2019.pdf

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – aktualizacja z dn. 21.11.2019

▶ Informacja o unieważnieniu postępowania: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 2/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 2/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2019 r.

W ramach wyjaśnień dodatkowo zamieszczamy pismo informujące o zmianie nazwy Spółki.

📂 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

Informacja o zmianie nazwy spółki

❗ UWAGA ❗

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 1 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 16.10.2019 r. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki: Odpowiedź na pytania cz. 1- 18.10.2019

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 18.10.2019

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji – aktualizacja 18.10.2019

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne – aktualizacja 18.10.2019

❗ UWAGA ❗ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 21 i 22 października 2019 r. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki: Odpowiedzi na pytania cz. 2 – 23.10.2019.pdf

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 23.10.2019

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne – aktualizacja 23.10.2019

❗ UWAGA ❗

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 24.10.2019 r. : Odpowiedzi na pytania cz. 3 – 24.10.2019.pdf

▶ Informacja o unieważnieniu postępowania: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone

Zapytanie ofertowe nr 1/BGK/2019 na zadanie:

„Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną, montażem suwnicy, kompletnej kabiny lakierniczej oraz budową i wyposażeniem stanowiska testowego”.

W związku z realizacją przez Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 1/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2019 r. godz. 11.00

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 – Wniosek o udostępnienie projektu koncepcyjnego

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – PZT, rzuty

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik nr 9 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Załącznik nr 11 – Schemat technologiczny stanowiska testowego

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019

W nawiązaniu do zadanych w ramach postępowania pytań Zamawiający załącza odpowiedzi: Pobierz plik PDF

Zmiana terminu składania ofert na dzień 02.07.2019 r. Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.07.2019 r. Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 01.07.2019 Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019 – ZAKTUALIZOWANE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – ZAKTUALIZOWANY

Załącznik nr 6 – PZT, rzuty – ZAKTUALIZOWANY

UWAGA !!! Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 15.07.2019- Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 15.07.2019

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019 – ZAKTUALIZOWANE dn. 15.07.2019.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY dn. 15.07.2019

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna – aneks nr 1

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – ZAKTUALIZOWANY dn. 15.07.2019.pdf

Odpowiedzi na pytania Ofertentów – cz.2 – 15.07.2019.pdf

Informacja o wyniku postępowania nr 1-bgk-2019

Status postępowania: zakończone

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności