Premia gwarantowana dla nowych, małych jednostek kogeneracyjnych
o mocy zainstalowanej do 1MW

 1. 2 września Ministerstwo Energii opublikowało rozporządzenia dotyczące wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
  Zgodnie z § 4. 1. W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi 141,19 zł/MWh (na rok 2020 premia wynosi 144,99 zł/MWh)
 2. Poziom przysługującego wsparcia będzie ustalany co roku przez Ministra Właściwego, czyli Ministra do spraw Energii.
 3. Aby skorzystać w maksymalnym stopniu z premii kogeneracyjnej należy uruchomić instalacje kogeneracji do roku 2028, gdyż z premii gwarantowanej można korzystać przez 15 lat, maksymalnie do 2043 roku.
 4. Przed rozpoczęciem inwestycji należy złożyć wniosek o wydanie promesy koncesji wraz z efektem zachęty. Dokumenty do złożenia dostępne na stronie: http://old.ure.gov.pl/old/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/2344,Kogeneracja.htmlDo wniosku należy dołączyć załączniki opisane na stronach od 3 do 6.
  Załączniki jakie należy złożyć w przypadku promesy koncesji oznaczone są na końcu jako „P” – co oznacza promesa koncesji. Załączników z oznaczeniem „K” i „O” nie należy składać.
 5. Efekt zachęty – tutaj im gorzej wyjdzie analiza tym lepiej dla promesy. Należy wykazać, że bez systemu wsparcia inwestycja jest nieopłacalna i nie zostałaby zrealizowana. Jest to bardzo ważny element ponieważ bez wykazania tego efektu zachęty przed rozpoczęciem inwestycji (zaciągnięciem istotnego zobowiązania) nie można później aplikować o uczestnictwo w systemie premii gwarantowanej.
  Wszystkie urządzenia wchodzące w skład jednostki wysokosprawnej kogeneracji ( np. agregat absorpcyjny, wieża chłodnicza) powinny być fabrycznie nowe.
 6. Dopuszczalna jest jedynie relokacja urządzeń w obrębie działki.
 7. Aby nie wypaść z systemu premii gwarantowanej należy utrzymać roczną sprawność wytwarzania na poziomie 75%. Sprawność ta obejmuje sprawność wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej łącznie.
 8. Niezależnie od wielkości jednostki, o wsparcie będą mogły ubiegać się tylko te, których jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla nie przekracza 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii.
 9. Moc znamionowa to moc na tabliczce generatora.
 10. Ciepło użytkowe należy opomiarować. Układ pomiarowy musi być legalizowany stąd przy projektowaniu instalacji należy pamiętać, iż nie ma zalegalizowanego układu na glikolu, stąd instalacja musi pracować na wodzie.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

2020-03-19T14:38:48+01:00