Twoje korzyści2023-03-05T15:43:13+01:00

Zyskaj na energii
wdrażając technologie
enervigotm

O 30% możesz obniżyć wysokość swoich rachunków za energię

Zyskaj na energii
wdrażając technologie
enervigotm

O 30% możesz obniżyć wysokość swoich rachunków za energię

enervigotm dostarcza efektywne i optymalne rozwiązania,
które realizują jeden jasno określony cel – zysk na wytwarzanej energii.

Zysk energetyczny

Obniżenie kosztów mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła i chłodu) w zależności od wielkości i profilu ich zużycia do 30%.

Niezależność energetyczna

Klient jest posiadaczem własnych źródeł wytwórczych mediów energetycznych.

Ekologia

Technologia enervigotm redukuje emisje CO2, pyłów oraz związków siarki (zmiana paliwa stałego na gazowe). W produkcji chłodu wykorzystuje się roztwór bromku litu dzięki czemu nie występuje zagrożenie emisji F-gazów.

Pełna kontrola i elastyczność

Nasze rozwiązania adoptujemy pod konkretną specyfikę profili zużycia mediów energetycznych i procesów technologicznych Klienta. Umożliwiamy pełne i elastyczne sterowanie procesem wytwarzania energii.

Szybkość wdrożenia

Proces inwestycyjny możliwy do realizacji nawet w terminie do 12 miesięcy.

Optymalna powierzchnia

Modułowa konstrukcja urządzeń pozwala na maksymalne wykorzystanie miejsca ich posadowienia.

80%
Na przestrzeni ostatniego roku
wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2
co w głównej mierze przełożyło się na 40%
wzrostu cen indeksu base Y20

Tworzymy plany redukcji

i strategie neutralności

klimatycznej

Bądź odpowiedzialny i niezależny
w kształtowaniu swojej polityki
energetycznej.

Ponad 85% wytwarzania energii w Polsce jest wciąż oparte o wysokoemisyjne paliwo węglowe (węgiel kamienny oraz węgiel brunatny). Przez co najmniej 20 lat nie zmieni się to w znaczącym stopniu.

W związku z czym rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz perspektywa dalszego trendu wzrostowego nie dają przesłanek do zahamowania wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce.

Zawsze możemy zaśpiewać „Polacy nic się nie stało, Polacy nic się nie stało”, ale rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby poszukanie alternatywy. Taką alternatywą może być technologia kogeneracji czy trigeneracji w Twojej organizacji. W krótkich, żołnierskich słowach polega ona na zamianie jednej energii w drugą przy jak najmniejszych stratach.

Brzmi świetnie i jeszcze lepiej działa. To rozwiązanie technologiczne obniża koszty mediów energetycznych nawet do 30%.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404