enervigotm to system
skojarzonego
wytwarzania energii

elektrycznej, ciepła oraz
chłodu

Kogeneracja
Trigeneracja
Poligeneracja

enervigotm to system
skojarzonego
wytwarzania energii

elektrycznej, ciepła oraz chłodu

Kogeneracja
Trigeneracja
Poligeneracja

Skojarzone
rozwiązania
dla większej
efektywności.

Efektywność energetyczna, ochrona środowiska i oszczędność energii stały się codziennością, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, opracowaliśmy i wdrożyliśmy modułową technologię trigeneracyjną, czyli technologię opartą na znanym w świecie zjawisku skojarzonego wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego w jednym procesie technologicznym.

Układy skojarzone, same w sobie, charakteryzują się wysoką oszczędnością energetyczną, co w połączeniu z oferowaną  przez nas nową technologią ECO VAPOR CHP będącą modułowym rozwiązaniem, wpływa także na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Schemat działania technologii enervigotm – prąd, ciepło, chłód w jednym procesie technologicznym. Zyskaj z nami na energii.

Moduł prąd + ciepło

Moduł prądotwórczy składający się z silnika gazowego zasilanego gazem ziemnym lub biogazem, konwertujący ciepło ze spalin odpowiednio na wodę gorącą użytkową lub parę technologiczną.

Moduł wyposażony jest w niezbędny osprzęt (np. chłodnica awaryjna) i automatykę.

Rozwiązanie oparte jest o nową technologię ECO VAPOR CHP.

Moduł chłód

Moduł składający się z agregatu absorpcyjnego oraz wieży chłodniczej (otwartej lub zamkniętej) odpowiedzialny za wytworzenie wody lodowej dla procesów produkcyjnych lub klimatyzacji komfortu.

Moduł wyposażony jest w niezbędny osprzęt (np. stacja uzdatniania wody) oraz automatykę.

Modułowa budowa – obniżenie kosztów inwestycyjnych i szybsza realizacja. 

Zastosowanie obu modułów pozwala na równoczesne wytworzenie energii elektrycznej, ciepła w postaci gorącej wody lub pary oraz chłodu (na potrzeby klimatyzacji lub procesów produkcyjnych).

Energię elektryczną wytworzoną w module Enervigo prąd + ciepło można wykorzystać na potrzeby własne, a nadwyżkę sprzedać do zakładu energetycznego.

Wytwarzane w procesie ciepło, które zazwyczaj jest produktem odpadowym, może zostać w pełni wykorzystywane do zasilania agregatu absorpcyjnego, wchodzącego w skład Enervigo chłód. Oczywiście, wykorzystanie ciepła można dostosować do indywidualnych potrzeb i częściowo skierować je do zasilenia agregatu absorpcyjnego, a częściowo do procesów technologicznych lub ogrzewania obiektu/podgrzania wody użytkowej.

enervigotm to system skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Dostosujemy system do Twoich potrzeb.

W zależności od indywidualnych potrzeb danego Klienta, każdy z modeli enervigotm zaprezentowanych w tabeli poniżej, może zostać zmodyfikowany w sposób zapewniający użytkownikowi maksimum efektywności.

Każdą z instalacji dostosowujemy do określonego profilu zużycia mediów energetycznych u danego Użytkownika tak, aby zapewnić mu optymalne rozwiązanie pod kątem zapotrzebowania na poszczególne media oraz w sposób umożliwiający staranie się o finansowe wsparcie wysokosprawnej kogeneracji.

Poniższa tabela, zawiera zestawienie jednostek referencyjnych, pozwalających na określenie jaką maksymalną ilość poszczególnych mediów można osiągnąć, przy wykorzystaniu standardowych modułów.