Etapy współpracy2020-04-20T16:50:23+02:00

Pełna oferta.
Od analizy po gwarancję.

Gwarancja realnych korzyści
użytkowych

Pełna oferta.
Od analizy po gwarancję.

Gwarancja realnych korzyści
użytkowych

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wdrożenie enervigotm od analizy opłacalności, po gwarancję realnych korzyści użytkowych.

Przebieg opracowania optymalnej koncepcji techniczno-biznesowej.

enervigotm to zespół wykwalifikowanych inżynierów wyspecjalizowanych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Zapewniamy inwestorom kompleksową realizację zadań inwestycyjnych na każdym ich etapie oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

01

Wstępny audyt gospodarki energetycznej
zakładu

Wstępny audyt gospodarki energetycznej w Państwa zakładzie ma na celu zebranie wszystkich dostępnych danych dotyczących zużycia poszczególnych mediów energetycznych czyli m.in.  prądu, ciepła, chłodu, w okreslonym czasie, nie krótszym niż rok. Na podstawie  udostępnionych materiałów, sporządzamy analizy i wyznaczamy trendy, które stają się pomocne dla wyboru najbardziej optymalnego wariantu inwestycyjnego w system enervigotm, a przede wszystkim ustalamy czy przedsięwzięcie jest opłacalne z punktu widzenia Inwestora.

02

Opracowanie najbardziej optymalnej wersji techniczno – ekonomicznej.

Dzięki analizie, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli  do opracowania koncepcji technicznej z wariantami mocy wytwórczej dobranej optymalnie pod możliwości odbiorowe energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu na własne potrzeby zakładu, oraz z uwzględnieniem istniejących  systemów wsparcia (dotacji inwestycyjnych, białych certyfikatów i premii kogeneracyjnych).

Na tym etapie dokonujemy wyceny kosztów inwestycyjnych oraz wykonujemy symulację prostej stopy zwrotu inwestycji. To etap, który pozwala Państwu podjąć decyzję co do wdrożenia inwestycji w wysokosprawną kogenerację lub trigenerację w oparciu o ofertę enervigotm.

03

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej.

W przypadku zaakceptowania wariantu najbardziej optymalnego z punktu widzenia zapotrzebowania na media, przystepujemy do  wykonania dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej. W jej skład wchodzą m.in.:  warunki zabudowy (jeśli dotyczy), pozwolenie środowiskowe, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, warunki przyłączenia do sieci gazowej lub oferta na dostawę LNG, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, projekt przyłącza wraz z projektem automatyki, telemechaniki stacji transformatorowej wraz z instrukcją współpracy ruchowej z sieci, dokumentacja ppoż., koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej.

04

Produkcja i montaż urządzeń.

Etap, w trakcie którego rozpoczynamy produkcję poszczególnych modułów oraz dokonujemy kompletacji pozostałych niezbędnych komponentów wchodzących w skład systemu enervigotm. W naszym zakładzie, powstaje serce całego systemu, jakim jest agregat kogeneracyjny. W kolejnych etapach, doposażamy moduł „prąd i ciepło” w pozostałe elementy niezbędnego do niezawodnej pracy. Dzięki nowoczesnemu stanowisku testowemu, każda jednostka po zakończonym procesie produkcyjnym, zostaje poddana rygorystycznym testom.

Równolegle z pracami  w zakładzie produkcyjnym, trwają działania bezpośrednio na terenie docelowego miejsca instalacji, mające na celu przygotowanie lokalizacji, do montażu całości systemu (fundamenty, okablowanie, instalacja hydrauliczna itd.).

05

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakończenie prac montażowo-instalacyjnych pozwala na przystapienie do sporządzania niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Przed uruchomieniem układu przygotowujemy całość dokumentacji odbiorowej w tym ceryfikaty, deklaracje, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe itp. niezbędne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jak i pozwalające Użytkownikowi na bezpieczną eksploatację.

06

Wizualizacja parametrów pracy instalacji oraz korzyści finansowych.

07

Uruchomienie.

Po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych, następuje uruchomienie całego systemu przez wykwalifikowanych inżynierów i techników. Na tym etapie, następuje regulacja całego układu, sprawdzenie poprawności funkcjonowania poszczególnych elementów i pozostawienie układu w trybie ciągłym. W celu zapoznania Użytkownika z niezbędnymi zasadami obsługi instalacji i jej komponentów, przeprowadzamy szkolenie jego personelu technicznego odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu w zakładzie lub oddelegowanego stricte do obsługi układu enervigo.

08

Gwarancja na urządzenia oraz serwis gwarancyjny.

Na wszystkie urządzenia udzielamy gwarancji. W trakcie jej obowiązywania świadczymy serwis gwarancyjny. Posiadamy stany magazynowe części zamiennych, zarówno wchodzących w skład modułów „prąd i ciepło”, jak i modułów „chłód”.

Po okresie gwarancji, świadczymy usługi serwisowe pogwarancyjne oraz wykonujemy remonty kapitalne silników kogeneracyjnych.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów