Pomagamy
z ENERGIĄ!

Analizy i doradztwo

Pomagamy
z ENERGIĄ!

Analizy i doradztwo

Audyty
i strategie

Etap diagnozy

W pierwszym etapie określimy najbardziej energochłonne obszary, wykorzystując np. kamery termowizyjne, analizatory spalin, termoaneometry, przepływomierze czy analizatory energii elektrycznej.
Analiza z wykorzystaniem naszych możliwości diagnostycznych pozwala nam zidentyfikować obecne zużycie energii, określić realne możliwości oraz zaproponować metody poprawy efektywności energetycznej.

Etap strategii

Ważną rolę w dążeniu do celu jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej będą miały właściwe decyzje podejmowane w zakresie transformacji gospodarek energetycznych przedsiębiorstw dotyczących dostaw energii elektrycznej oraz sposobów wytwarzania ciepła.

Etap działania

Nasze wieloletnie doświadczenie i tysiące zrealizowanych projektów to gwarancja trafnej strategii, którą dopasujemy do Ciebie.
Właśnie dzięki temu, możemy zaproponować Ci dodatkowe wsparcie po dostarczeniu wyników analiz. Może to być pomoc w sfinansowaniu lub realizacji projektów. Sprawnie przeprowadzimy Cię przez proces inwestycyjny, którego efektem będą oszczędności wymienione w raporcie z audytu. To pozwoli nam osiągnąć długookresowe cele: oszczędność energii, redukcję emisji oraz wyższą rentowność produkcji i ugruntować opinię o Twoim biznesie jako odpowiedzialnym.

Ślad węglowy
i raportowanie emisji

Dane bazowe to podstawa

Dowiedz się i poznaj, w jaki sposób Twoja organizacja powoduje emisje, jak je przyporządkować i co zrobić, żeby je obliczyć. Taka wiedza pozwoli na odpowiednie pozycjonowanie wśród konkurencji, oraz raportowanie do klientów i innych interesariuszy. Rzetelne sporządzenie wykazu emisji pozwala także na określenie stanu odniesienia i rozsądne zaplanowanie działań.

Staranne kalkulacje

Wykorzystaj nasze doświadczenie – pomożemy obliczyć ślad węglowy Twojej organizacji. Raportowanie o emisjach powinno być precyzyjne, porównywalne i czytelne. Wiedza na temat głównych źródeł emisji w organizacji pozwala postawić sobie wykonalne cele. Autorskie metody, setki projektów i lata doświadczeń gwarantują kompletność i rzetelność otrzymanych wyników.

Gdy już wiesz z czym się mierzysz

Odpowiednio zagregowana wiedza pozwala także na efektywne zaangażowanie poszczególnych grup pracowników w poprawianie śladu węglowego organizacji. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa i źródła emisji istnieją różne sposoby na dekarbonizację. Zebrane informacje pozwalają planować dalszą strategię dekarbonizacji. Wskażemy jak to zrobić i pomożemy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

Tworzymy plany redukcji

i strategie neutralności

klimatycznej

Koncepcje
i projektowanie

W swojej ofercie

 • określamy optymalne rozwiązania związane z budową własnych źródeł energii oraz inwestycjami związanymi z poprawą efektywności energetycznej – bilans energetyczny oraz analiza ekonomiczna,
 • projektujemy i dobieramy urządzenia i elementy wchodzące w skład instalacji,
 • uwzględniamy całościowe podejście do inwestycji (branża elektryczna, sanitarna, gazowa, wod-kan., p.poż., budowlana).

Dofinansowania
i obsługa formalna

Lider na rynku Białych Certyfikatów

 • Od 2015 roku zrealizowaliśmy około 700 projektów.
 • W zakresie wnioskowania o świadectwa efektywności energetycznej posiadamy blisko 10% krajowego rynku.
 • Pozyskaliśmy dofinansowanie na efektywność energetyczną o wartości ponad 0,5 mld złotych.

Finansowanie transformacji energetycznej

 • Opracowujemy audyty i studia wykonalności do Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszy Europejskich.
 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie.
 • Reprezentujemy przed instytucjami finansującymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji na nowe źródła energii.
 • Rozliczamy dotacje na transformację energetyczną i odnawialne źródła energii.

Obsługa inwestycji, przygotowanie dokumentacji i reprezentacja

 • przed urzędami gmin i RDOŚ w zakresie decyzji środowiskowych,
 • przed operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej,
 • przed instytucjami finansującymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji na nowe źródła energii,
 • przed Urzędem Regulacji Energetyki w postępowaniu koncesyjnym.

Pomagamy z ENERGIĄ!

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23 
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już dziś skonsultuj się z naszym doradcą
techniczno – handlowym.

+48 691 505 404

Siedziba

ul. Inwestorów 23
39-300 Mielec

T +48 17 788 75 92

Biuro w Warszawie

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

T +48 22 299 18 98

Biuro w Krakowie

ul. Zawiła 65f
30-390 Kraków

T +48 12 262 62 66

Biuro w Tarnowie

ul. Słoneczna 28-30
33-100 Tarnów

KRS 0000060173
NIP 8171717789
REGON 690567011

Kapitał zakładowy 2 351 840,00 zł
Nr rejestrowy BDO 000036313

© 2023 enervigotm Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności